Narystė

Registracijos forma

Laukeliai pažymėti * privalomi

* Suaugusiam metinis nario mokestis 2018 m. 150 kr.

* Vaikui, lankančiam mokyklą 500 kr. / Pusei metų
(Registracija į mokyklą: http://lietuviai.dk/mokykla ) Pusei metų 250 kr.

* Vaikui, nelankančiam mokyklos 100 kr.