Pavaduojanti erelių grupės mokytoja

Nuo rugsėjo 10 dienos keturis kartus iš eilės dirbs pavaduojančioji mokytoja Irma Valantaitė.
Tel nr. +4520785187