Taryba

Lietuvių bendruomenės “Jylland&Fyn” 2018 m. organizacijos planas

Pirmininkė: Sandra Danielsen
Pavaduotoja: Ingrida Kiupelienė
Iždininkė: Raimundė Roulund
Papildomi nariai:
Gabija Kumetytė
Vladimiras Ivanovas

planas