Taryba

Lietuvių bendruomenės “Jylland&Fyn” 2018 m. organizacijos planas

2018 m. savanoriškos pareigos ir jų aprašymas:

Bendruomenės pirmininkė (Sandra Danielsen) – vadovavimas, koordinavimas, kontaktų palaikymas su ambasada, kitomis lietuvių bendruomenėmis Danijoje ir Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB), vėliavos ir alkoholio leidimai.

 

Pavaduotoja (Ingrida Kiupelienė) – pagalba pirmininkei, koordinavimas, atsakinga už svečių hostel priėmimą ir transportą per Draugystės Tilto renginį, bei kita svarbi praktinė pagalba.

 

Iždininkė (Raimundė Roulund) – finansinės apskaitos vedimas, metinės finansinės ataskaitos parengimas, narystės apskaita.

El. paštas: mes.lietuviai.dk@gmail.com

Bendruomenės taryba (Bendruomenės pirmininkė (Sandra), Pavaduotoja (Ingrida) ir Iždininkė (Raimundė)) atstovauja bendruomenės interesus, griežtas renginių palaiminimas arba atmetimas.

 

Revisorė (Kristina) – bendruomenės metinės ataskaitos kruopštus patikrinimas.

 

Sekretorė (Jūratė) – susirinkimų protokolų rengimas,  svetainės teksto rašymas.

 

Rėmėjai (Sandra ir Darius)  – potencianalių rėmėjų paieška, ryšių su esamais rėmėjais palaikymas, rėmėjų reklama bendruomenės svetainėje, Facebooke, remėjų sąrašas ir paramos ataskaita.

 

Geros atmosferos kūrėja (Ona) – konfliktų valdymas, interesų konfliktų nustatymas ir sprendimo būdai, emocijų paleidimo praktikos pritaikymas J

 

Internetinių svetainių priežiūra (Vilius)www.draugystėstiltas.com  ir  www.lietuviai.dk

 

Apvalusis stalas – visi bendruomenės nariai norintys aktyviai ir savanoriškai prisidėti prie bendruomenės plėtros, renginių įdėjų ir koncepcijų generavimo, taip pat bedruomenės veiklos strategija ir ilgalaikiai veiklos planai, sprendimų ieškojimas, dalinimasis žiniomis ir patirtimi. Sprendimai priimami balsavimo būdu FB grupėje ”Apvalusis stalas”.

 

Mokyklėlė:

Varniukų grupė 0-3 m. (Raimundė) – mamyčių klubas, užsiėmimai su vaikais, žaidimai, mamyčių patarimai auklėjimo, sveikatos ir kt. klausimais.

 

Pelėdžiukai 3-5 m. (Mokytoja Raimonda Noreikienė) – lietuvių k. pamokėlės, lietuviški žaidimai, užsiėmimai.

Mok. Raimonda: ”Ugdymo procesas orientuotas į aplinkos ir pasaulio pažinimą, smalsumą,kūrybiškumą, bendradarbiavimą bei komunikaciją. Kiekviena pamokėlė turi savo temą. Pamokos pradžioje paskelbiama tema ir pasitelkiama vaizdinė medžiaga, taip vaikai įsidrąsina kalbėti. Labai daug kalbame lietuviškai, pamokėlių eigoje susipažįstame su lietuviškomis raidėmis (raštu,garsu,šnekamosios kalbos subtilybėmis. Susipažįstame su skaičiais nuo 1 iki 10. Švenčiame lietuviškas šventes, kalbame apie jų tradicijas ir istoriją. Kiekviena pamokėlė pilna žaidimų, dainelių, šokių ir iv.darbelių.”

 

Gandriukai  6-9 m. (Mokytoja Geda Katauskienė) – lietuvių kalbos pamokėlės, lietuviški žaidimai ar kt. užsiėmimai. Mok. Geda: ”Gandriukų grupę lanko vaikučiai nuo 6 iki 9 metų. Žaisdami ir kurdami pamokėlių metu, susipažįstame su krašto istorija, kultūra ir papročiais, mokomės lietuvių kalbos, laviname kalbėjimo bei rašymo įgūdžius, švenčiame lietuviškas šventes.”

 

Sakalai 9 -16 m. (Mokytoja Ernesta Baužaitė) –  lietuvių kalbos pamokos ir užsiėmimai.

Mok. Ernesta: ” Pamokų metų vadovaujuosi taisykle “Less is more”. Mažiau skiriu laiko individualiam darbui, ir visai jo neskiriu “sausam” gramatikos mokymuisi. Mano tikslas – kuo daugiau komunikuoti, užduotis atlikti visiems kartu ir, svarbiausia, mokymosi procesą padaryti įdomiu ir kūrybišku. Leidžiu mokiniams atsiskleisti, būti savimi.”

 

TĖVŲ ATSTOVAI: Varniukai – Raimundė R., Pelėdžiukai – Monika, Gandriukai – Inga L., Sakalai – Aušra I.  Mokykloje kasmet renkami tėvų atstovai, kurių pareiga yra kartu su bendruomenės taryba koordinuoti ir administruoti mokyklos veiklą, kartu su mokytojomis organizuoti tėvų susirinkimus bei mokyklos šventes. Jeigu jums iškyla su mokyklos veikla susijusių klausimų arba turite gerų idėjų, konstruktyvių pasiūlymų, kreipkitės.

 

Mokyklėlės priežiūra (Renata) – pirmadienį patikrinama ar visi baldai ir indai vietose po šeštadienės mokyklėlės, jei būna palikta, surenkami pamiršti daiktai ir lietuviška atributika.

 

Filmai (Vilma) – lietuviško kino filmų rodymo organizavimas, reklamavimas, filmo išrinkimas balsavimo būdu, bilietų pardavimai, kontaktų palaikymas su Jelling miesto kino vadovybe ir filmų nuomuotojais.

 

Krepšinis (Gintaras ir Darius) – krepšinio organizavimas, sporto salės atrakinimas ir priežiūra, krepšinio rungtynės, veiklos reklamavimas ir rungtynių nugalėtojų apdovanojimas.

 

Jaunimo klubas (Gintaras) – jaunimo paieška, jų sūburimas, savanoriška užsiėmimai ir veikla bendruomenėje.

 

Virtuvė (Rasa ir Sandra) – maisto gaminimo komandos paieška, produktų supirkimas ir maisto gaminimas, darbų koordinavimas, po gaminimo su darbo komanda patalpų sutvarkymas.

 

Biblioteka (Kristina) – knygų aprašas, knygų išdavimas, bibliotekos priežiūra ir reklama.

 

Literarūros klubas (Renata) – renginio organizavimas, du kartus per metus (kovą ir spalį) organizuojamas literatūrinis vakaras, kurio metu diskutuojama ir dalijamasi savo mintimis apie perskaitytą pasirinktą lietuvių autoriaus knygą.

 

Labdara (Sandra) – labdaros gavėjų paieška, labdaros išvežimo organizavimas, vaikų globos namų Lietuvoje parinkimas, kalėdinio renginio ”Gerumo Akcijos” organizavimas ir darbo komandos sudarymas.

 

Nacionalinio diktanto rašymas (Kristina) – diktanto parinkimas, nacionalinio diktanto renginio organizavimas, koordinavimas, darbo komandos paieška.

 

Teatras (Kristina) – teatro paieška ir užsakymas, teatro salės užsakymas, darbo komandos sudarymas, aktorių apnakvydinimas ir maitinimas, renginio darbų organizavimas ir koordinavimas.

 

Renginiai  – kiekvienam renginiui yra išrinktas arba išrenkamas renginio organizavimo vadovas, atsakingas už muzikantų, vietos ir kt. užsakymas, leidimų (vėliavos, alkoholio) ir apsaugos pasirūpinimas, renginio darbų organizavimas ir koordinavimas, darbo komandos paieška.

Organizuojami renginiai kiekvienais metais: Generalinis susirinkimas, Užgavėnės, literatūrinis vakaras, Nacionalinio diktanto rašymas, Velykos, Mamytės ir Tėvelio diena, Gegužinė, mokslo metų atidarymas, teatras, Helauvynas, Kalėdinė Eglutė ir Gerumo akcija.

 

”Draugystės Tilto” renginys (Neringa) – paramos paieška ir paraiškų ruošimas (Neringa), muzikantų užsakymas (Sandra), renginio vietos ir vėliavos ir alkoholio leidimo užsakymas (Sandra), virtuvė (Rasa ir Ona), transporto koordinavimas (Vidas), apnakvydinimas (Ingrida), apsaugos užsakymas ir koordinavimas (Sandra), kitakalbiams užsiėmimai (Kristina M.), įdomi veikla ir užsiėmimai (Juventa), bilietų pardavimas (Raimundė), plakatai ir lankstinukai (Ona), fotografavimas (Paulius, Rasa), Gegužinė (Darius) ir kt.

 

Fotografavimas (visi suinterasuoti mėgėjai fotografai) – renginių ir švenčių fotografavimas pagal galimybes, nuotraukų į facebooką įdėjimas. Fotografas atsakingas pareikalavus už nuotraukų pašalinimą iš facebooko ar internetinės svetainės, jei tėveliai prieštarauja, kad jų vaikas (-ai) būtų socialiniuose tinkluose ar dėl kitos priežasties.

 

Bendruomenės 2019 m. kalendorius ir marškinėliai su bendruomenės logo  ( ? ) – nuotraukų parinkimas, bendruomenės kalendoriaus gamyba ir pardavimas. Taip pat marškinėlių su bendruomenės logo užsakymas ir pardavimas.

 

Lankstinukų ir plakatų gamyba (Ona ir Tatjana) – plakatų ir lankstinukų dizainas pagal tiksliai pateiktą informaciją.  Turi būti pateikta visa informacija, kurią reikia idėti i plakatą ar lankstinuką. Lankstinukų ar plakato užsakovas susitaria kas platins ir kaip bus reklamuojami plakatai ir lankstinukai.

 

Bendruomenės įkūrėjos (Rimantė Bakytė ir Neringa Jablonskytė Kelting) – stebėjimas, pagalba patarimais ir patirtimi, motyvacija naujas pareigas užimančių asmenų, savanoriška pagalba per renginius, apvaliojo stalo susirinkimuose dalyvavimas, facebooko grupėje balsavimas ir motyvuojantys pasisakymai.