Labdara

„Daryti gerus darbus – šlovingiausia žmogaus užduotis“ (Sofoklis)

Tokiu posakiu vadovaujasi ir lietuvių bendruomenė JYLLAND & FYN Danijoje. Jau 4 metai, kaip bendruomenė renka labdarą ir remia socialiai remtinas šeimas, vaikų globos namus Lietuvoje, bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių soc. darbuotojais, kurių pagalba Danijos lietuvių surinkta parama sėkmingai pasiekia tuos, kuriems ji labiausiai būtina. Jau tradicija tapo kiekvienais metais lietuvių bendruomenės organizuojama Kalėdinės eglutės šventė, kurios metu Danijoje gyvenantys mažieji lietuviukai ir jų tėveliai aukoja žaislus, saldumynus, rūbelius, pakuoja dovanėles, kurios gerumo karavanu keliauja į Lietuvos vaikų globos namus. Jau aplankyti Pagynės, Kauno, Grūžių vaikų globos namai, prisidėta prie ten gyvenančių mažų ir didesnių vaikų svajonių išsipildymo.
„Džiaugiamės savo sėkme ir nuoširdžiai dalinamės ja su tais, kuriems reikia mūsų paramos“ – lietuvių bendruomenės

Atsakinga už labdarą: Dalia Lukošienė
El. paštas: losdalyte@gmail.com Tel.: +45 91 83 21 79 skambinti nuo 14.00 iki 17.00
„Sėkime gerumo sėklas kitiems, nes meilės vaisiai visada paliečia ir mūsų gyvenimus” Kunigas ir lyderystės mokytojas Rytis Gurkšnys